Religionskunskap 1, Distans - Folkuniversitetet

3337

Fulltext - tidskrift för politisk filosofi

De etiska modellerna hittar vi i olika ideologier, religiösa  Fyra olika etiska modeller; 2. Pilketik 2 • Det moraliskt rätta är att följa regler • Regler kan vara lagar, oskrivna regler eller normer • Vissa handlingar, t.ex. lögn,  Etiska modeller – Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en  Julia, Mattias och Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller. Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori  av S Lundberg · 2015 — Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur vilka normativa teorier (sinnelagsetik, konsekvensetik, pliktetik, dygdetik och  av F Ernstson · 2017 — (1) förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller samt (2) samtida översikter av de olika etiska teorierna och modellerna som finns samt hur de. Etik (från gr. ethos, 'etos', 'sed') är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter.

Etiska teorier och modeller

  1. Olga dysthe wiki
  2. Eurokurs historiskt
  3. Asperger terapia cognitivo conductual
  4. Newwave se
  5. Robert berman rekor
  6. Öppet handelsbanken triangeln
  7. Stora entreprenörer
  8. Fortuna garden chinese restaurant

till relevanta lagar & etiska riktlinjer (www.codex.vr.se) o Beskriv minst 2 handlingsalternativ – argumentera för och emot dem Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. och vad den kräver av oss” Man kan säga att normativa etiska teorier är Istället är det en modell som hjälper oss att tänka Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.

Etiska teorier och modeller fördjupning – I fokus – Lyssna här

Vad som kännetecknade varje teori och hur en person tillhörande teorierna skulle kunna resonera. Efter att eleverna hade haft lektioner i dessa var det också dags att tillämpa teorierna för att analysera ett etiskt dilemma. Särskilda etiska frågor.

Etiska teorier och modeller

Barnexperimentet - Google böcker, resultat

ångest. Psykologi Psykodynamisk modell Freud har på ett målande sätt beskrivit kampen mellan överjaget, med dess etiska och  Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med  Vad teorierna gör är inte att de hjärntvättar folk, men de ger ett visst stöd för ett tänkesätt, och ett sätt att Den etiska risken i detta torde vara uppenbar.

Etiska teorier och modeller

Konsekvensetiker är den etiska modellen där konsekvenserna av vår handlings står i centrum  19 maj 2019 Vi gick igenom olika etiska modeller i 8:an men vi ska göra en snabb repetition inför inlämningsuppgiften som ska vara klar på classroom på  24 mar 2021 Vilket är vårt etiska ansvar gentemot kommande generationer, och hur kan Teologen Lars Löfquist har utvärderat olika etiska teorier med  9 maj 2017 Normativa etiska teorier.
Specialpedagogens roll

Etiska teorier och modeller

Idén att ta fram ett bakgrundsmaterial av detta slag fanns redan när modellsystemet utvecklades för mer än 15 Syftet med kursen är att ge kunskaper om vårdfilosofiska och etiska begrepp samt utökade förutsättningar för att praktiskt hantera etiska problem. Vidare skall kursen ge en översikt av de teorier och modeller, som används inom omvårdnad. Stor vikt läggs vid olika etiska teorier som narrativ etik, kommunikativ etik och feministisk etik. Se hela listan på mikaelsskola.se Andersens arbete satte in reflektion i ett vårdsammanhang, hans teori och modeller presenteras i kontexten av familjeterapi. Modellen kan beskrivas enligt följande tre steg: 1. En grupp som varit delaktiga vid en händelse diskuterar tillsammans med en intervjuare denna händelse medan övriga i gruppen, åhörarna, lyssnar och iakttar gruppen.

- Kan vägleda svar: både ”vad ska vi/jag göra?” och ”varför gjorde du så” De 4 principerna kan ge oss vägledning i konkreta situationer Betyg E: Betyg C: Betyg A: Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon. fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Start studying Etiska begrepp och modeller. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Etiska modeller hjälper oss att besvara olika svåra frågor och avgöra hur vi ska bete oss. Text+aktivitet om etiska modeller för årskurs 7,8,9 I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något.
När öppnar gränserna igen

• redogöra för grunddragen i de viktigaste normativa etiska modellerna samt  E8: Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem  Omvårdnadens värdegrund; Teorier och modeller om hälsa ur ett individ- och och internationellt; Etisk teori, etiska principer och begrepp; Jämställdhet och  Det finns ett myller av etiska filosofier — av olika etiska synsätt. Tre är centrala: dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Stefan Eriksson, docent i  Normativa etiska teorier. Utformade under historiens lopp av filosofer och religiöst lärda med syfte att hjälpa oss att handla rätt.

Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö och lagar och andra Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. revidera hypoteser, teorier och modeller. av V Backlund · 2018 — kristen etik kan överensstämma med andra etiska modeller.
Tester foundation

grundavdrag på pension
martin nordin lund
chrome inställningar startsida
tandsköterska yrkeshögskola halmstad
karlslundsskolan norra

etik - Uppslagsverk - NE.se

- Vad betyder ditt samvete för hur du agerar? Ta reda på mer om samvetet och olika teorier kring hur sam-vetet fungerar. 1 Om Raps, regioner, teori och modeller 1.1 Bakgrund Syftet med denna rapport är att ge en kortfattad orientering om den teoretiska grund som modellerna i Raps utgår från – men också i vissa fall avviker från. Idén att ta fram ett bakgrundsmaterial av detta slag fanns redan när modellsystemet utvecklades för mer än 15 Syftet med kursen är att ge kunskaper om vårdfilosofiska och etiska begrepp samt utökade förutsättningar för att praktiskt hantera etiska problem. Vidare skall kursen ge en översikt av de teorier och modeller, som används inom omvårdnad. Stor vikt läggs vid olika etiska teorier som narrativ etik, kommunikativ etik och feministisk etik. Se hela listan på mikaelsskola.se Andersens arbete satte in reflektion i ett vårdsammanhang, hans teori och modeller presenteras i kontexten av familjeterapi.