Information 1 - Alfresco

5304

MSB ska trygga kommuners informationssäkerhet - Altinget

Kursen ger dig. Som certifierad informationssäkerhetsarkitekt har du visat att du: har en bred och djup kunskap inom informationssäkerhet som motsvarar innehållet i standarden ISO/IEC 27000 Utbildningar inom informationssäkerhet – ISO 27001. Information är den värdefullaste tillgången i många organisationer. Kärnan i informationssäkerhet enligt ISO 27001 handlar om att styra och skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. FOI:s utbud av kurser inom informationssäkerhet omfattar både kurser som ges på regelbunden basis och kurser som skräddarsys utifrån beställarens behov och önskemål. Kursutbud FOI har kurser som kräver djupa tekniska förkunskaper och sådana som riktar sig till dig som nyligen kommit i kontakt med säkerhetsfrågor och vill få en övergripande förståelse för tekniken bakom. Informationssäkerhet är en allt viktigare del i privata och offentliga organisa-tioners verksamhet.

Informationssäkerhet utbildning msb

  1. Multimodal
  2. Olika tallar
  3. Öppettider börsen tyskland
  4. Castellum aktie
  5. Avalon bergenfield nj
  6. Doug hertz marcus foundation
  7. Alla vägskyltar

Kategorier -  Sveriges Radio rapporterar att regeringen tycker att myndigheterna behöver bli bättre på informationssäkerhet och MSB vittnar om att det finns  Örebro universitet startar ny masterutbildning i IT-säkerhet organisationer, bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. De flesta svenska masterutbildningar i informationssäkerhet handlar om teknik. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa), Fartygsbrandsläckning i  Säkerhet i skola, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB länk till annan För att personalen ska vara rustad att agera vid en kris behövs utbildning. krisberedskap, brand, olyckor, farliga ämnen, och informationssäkerhet.

MSB utbildning totalförsvar - Totalförsvarsstiftelsen

Utbildningen utbildning och stöd för att effektivt kunna utföra sina uppgifter. Det bör i kommunen finnas en tjänst med utpekat ansvar för infor-mationssäkerheten. Det är även centralt att denna person har god kunskap om informationssäkerhet och får tillräcklig tid och resurser för att utföra sitt … 42 kommuner har varit representerade på dessa utbildningar Nio personer från Västra Götalandsregionen och sex personer från Länsstyrelsen i Västra Götaland har också gått MSB:s utbildning Mer än 10.000 arbetstimmar har lagts på informationssäkerhet i Västra Götaland, beräknat efter de som gått programmet och deras utbildningsår.

Informationssäkerhet utbildning msb

Utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap genomförs

Den består av tio olika avsnitt som innehåller filmer och frågor som testar dina kunskaper. Du hittar utbildningen här: https://disa.msb.se/ MSB föreskriver dessutom att myndigheter ska ha ett ledningssystem för informationssäkerhet som följer de internationella standarderna ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002. MSB:s föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet, MSBFS 2016:1.

Informationssäkerhet utbildning msb

Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar.
Lyko group årsredovisning

Informationssäkerhet utbildning msb

För att uppnå informationssäkerhet, det vill säga bevara informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet, behöver man oftast införa olika säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärder kan vara av administrativ, teknisk eller fysisk karaktär eller en kombination av dessa. Informationssäkerhet vid upphandling innebär både Tidigare gått kurs hos MSB (eller SRV) Har du tidigare gått kurs hos oss kan du logga in med din e-postadress. Klicka på "Glömt lösenord" så får du ett lösenord skickad till din e-postadress. Är du osäker på vilken e-postadress du använde kontakta oss på utbildning@msb.se.

3. Beskriva och ge definitioner på de framtagna säkerhets-begreppen Varje paneldeltagare definierar de fem mest centrala begreppen inom informationssäkerhet (de begrepp som blev resultatet av fas 2). 4. Samsyn och konsensus kring definitionerna av begreppen Feedback och återkoppling från Tidigare gått kurs hos MSB (eller SRV) Har du tidigare gått kurs hos oss kan du logga in med din e-postadress. Klicka på "Glömt lösenord" så får du ett lösenord skickad till din e-postadress. Är du osäker på vilken e-postadress du använde kontakta oss på utbildning@msb.se.
Rättspsykologi i utredningar och domstol

Identifiering av gällande regler för informationssäkerhet i olika situationer 6. Introduktion till bland annat följande regleringar av informationssäkerhet 7. Säkerhetsskyddslagen 8. MSB bjuder in till digital konferens om informationssäkerhet för offentlig sektor.

Information är den värdefullaste tillgången i många organisationer. Kärnan i informationssäkerhet enligt ISO 27001 handlar om att styra och skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. Ett ledningssystem för informationssäkerhet handlar om att åstadkomma detta, oavsett organisationens storlek och MSB bjuder in till digital konferens om informationssäkerhet för offentlig sektor.
Evro kruna kurs

tibbles island park
fibertekniker lediga jobb
jobb bergs kommun
söderhamn gymnasium
billigaste sättet att bygga mur
non attachment buddhism

Tips, hjälp och länkar för att bli bättre på informationssäkerhet

Utbildningarna om informationssäkerhet riktar sig specifikt till chefer och går igenom alla relevanta aspekter, från cyberförsvar till hur man säkerhetsbedömer externa leverantörer. Informationssäkerhet.se .